Política de privadesa

 

 

1. Responsable del tratamiento

A efectes del dispuesto en la normativa vigente en matèria de protecció de donats de caràcter personal, mediante aquesta Política de Privacidad, Codorniu, S.La. (en adelante, “CODORNIU”) informa als Usuaris (en adelante, el “Usuari” el “Usuaris”) del Lloc Web (en adelante, el “Lloc Web”) apropa del seu política de protecció de donats de caràcter personal recogidos dels Usuaris del Lloc Web, prepara que aquests determinin lliuri i voluntàriament si desean facilitar la CODORNIU els donats personales que se'ls puguin requerir el que es puguin obtenir sobre els mateixos amb ocasió del seu accés i ús dels servicis ofrecidos en el Lloc Web. Els únicos donats personales als que CODORNIU tindrà accés a través del Lloc Web seran aquells que l'Usuari faciliti voluntàriament i que seran tratados d'acordo amb el establecido en la Llet Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecció de Donats de Caràcter Personal (d'aquí en adelante, “LOPD”), i la seva normativa de desenvolupo. En est sentido els precís que l'Usuari conegui que prepara la prestació dels servicis ofrecidos la través del Lloc Web se li sol·licitaran donats de caràcter personal, la recogida d'algun dels cuales resulta del todo necessària prepara la prestació dels servicis que l'Usuari hagi podido sol·licitar. En cumplimiento de la normativa vigente, CODORNIU manifesta expressament que ha adoptado totes les amidades técnicas i organitzatives necessàries prepara garantizar la seguridad i integridad dels donats de caràcter personal que tracti, así com prepara evitar el seu possible pérdida, alteració i/l'accés per parteix de terceros no autorizados.

 

2. Donats personales tratados

Sense perjuicio del previst en el indicado en cadascun dels formularis del Lloc Web, els donats personales que el Client faciliti formaran parteix d'un fitxer titularidad de CODORNIU amb la finalidad de gestionar i atendre la seva solicitud, así com prepara remitirle informació sobre els productes i servicis, tant per medis postales com electrónicos. Pot ejercer els seus derechos d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, así com revocar el consentiment prestado prepara el envío de comunicaciones comerciales, enviando un correo electrónico a la direcció reservas@codorniu.es l'una carta dirigida al Departament Legal de Codorniu, Av. Països Catalans, 38, 2a Planta, 08950, Esplugues de Llobregat, Barcelona.

 

3. Finalidades del tratamiento, bases legitimadoras i tiempo de conservació

En Codorníu tractarem els teus donats personales únicamente prepara les finalidades descrites en aquesta política de privacidad. Dichas finalidades, amb les seves respectives bases legitimadoras i terminis de conservació, són:

· Verificar que eres major de edad. En Codorníu devem verificar que tens la edad mínima necessària prepara adquirir begudes alcohólicas legalment. En aquest cas, tractem els teus donats per obligació legal i durante el tiempo estrictament necessari prepara complir amb dicha obligació. Prepara més informació, consulta nostra política de cookies.

· Gestionar els teus consultes. También necessitem tractar els teus donats prepara poder gestionar i resoldre els teus consultes enviadas a través de nostre formulari de contacte, en cuyo cas la base legitimadora del tratamiento serà tu consentiment. En aquest cas, conservarem els teus donats el tiempo necessari prepara respondre adecuadamente a tu consulta i durante els tres mesos següent.

· Abrir i mantenir tu conta d'usuari prepara gestionar els teus pedidos. El tratamiento dels teus donats prepara abrir tu conta d'usuari té com base legal tu consentiment. Els donats seran conservados mentre permanezcas registrado i fins cinc anys después ante el possible ejercicio d'accionis legales.

· Formalitzar i ejecutar el contracte de compraventa de productes el contractació de servicis a través de nostra web. Cuando decideixes adquirir un producte el contratar un servici en Codorníu, necessitem tractar una sèrie de donats prepara complir amb el contracte. En aquesta finalidad podem incloure distints tratamientos com l'emissió de facturas el comprobantes de compra, ho cobro dels productes, el envío dels productes al seu domicili, la reclamació de deuda per qualsevol medi en cas de impago, la comunicació contigo per qualsevol mig prepara el envío d'informació sobre el estado del seu pedido el la gestión de garanties, desistiments i devoluciones. En particular, podria ser necessari tractar donats identificatius, de contacte i económicos.

En qualsevol dels casos anteriores, tractarem els teus donats sobre la base legal de la ejecución contractual.

Aquests donats seran conservados fins 5 anys después de que perdis la condició de client prepara poder ejercitar el defendernos d'accionis legales derivades de nostra relació. Dejarás de ser considerado client 24 mesos después de tu última compra. Les facturas i altres documents comptables que poguessin contenir els teus donats personales seran conservados durante 6 anys en cumplimiento de les obligaciones de conservació documental establertes en el Código de Comerç.

· Personalitzar les teves botelles según tu pedido. En aquest cas, tractarem els donats personales que introdueixis d'acordo amb la ejecución del contracte. Aquests donats seran conservados fins cinc anys después de que perdis la condició de client.

· Gestionar tu participació en sorteos i unes altres promocionis. Si decideixes beneficiarte d'alguna de nostres promocionis, tractarem els teus donats prepara gestionar tu participació i, en el seu cas, prepara comunicarte i entregarte tu premio. La base legal del tratamiento serà tu consentiment, otorgado en el moment de completar el formulari i confirmar tu participació. Podràs revocar tu consentiment en qualsevol moment contactant amb nosotros. Conservarem els teus donats prepara la finalidad descrita durante todo el tiempo que duri la promoció, salvant que retiris tu consentiment. A partir de ahí, conservarem els teus donats fins 5 anys, termini de prescripció d'accionis legales.

· Finalidades publicitàries cuando eres client de Codorníu, els dir, cuando has adquirido algun de nostres productes.

Remitirte comunicaciones comerciales per qualsevol mig, incluidos mitjos electrónicos, apropa de productes i servicis vinícolas i enoturimo ofrecidos per nosotros, per les marques que comercializamos i per altres empreses del grup Unideco. Cuando eres client de Codorníu perquè has formalizado una compra, podrem hacerte arribar comunicaciones comerciales per qualsevol mig apropa de productes i servicis vinícolas i enoturismo (visites i actividades de ocio en bodegas i viñas) ofrecidos per nosotros, per les marques que comercializamos i per altres empreses vinícolas del grup Unideco.

Est tratamiento sucederá sobre la base de nostre interès legítimo, consistent en fidelizar la nostres clientes prepara garantizar la continuidad de les relacionis i de nostra actividad. A aquest respecte, t'informem de que hem ponderado degudament els distints interessos en juego prepara asegurarnos de que aquest tratamiento de donats no vulnera els teus derechos i libertades. Si el deseas, pots contactar amb nosotros prepara sol·licitar una còpia de l'examen de ponderació realizado.

Aquests donats seran conservados mentre tengas la condició de client el fins que ejerzas tu derecho d'oposició, el cual podràs hacer en qualsevol moment contactant amb nosotros el dándote de baja de nostra newsletter desde qualsevol de les comunicaciones que rebis.

Comunicar els teus donats personales l'empreses del grup Unideco prepara que et envíen comunicaciones comerciales per qualsevol medi sobre els seus productes i servicis vinícolas i enoturismo. Si eres client de Codorníu, podrem comunicar els teus donats personales a les distintes empreses que componen el grup empresarial Unideco, en el cual està integrado Codorníu. Totes les empreses del grup Unideco pertanyen al sector vinícola i la única finalidad de la comunicació de donats serà hacerte arribar comunicaciones comerciales per qualsevol mig apropa dels seus productes i servicis vinícolas i enoturismo (visites i actividades de ocio en bodegas i viñas).

Els tratamientos de donats descrits en est apartado suceden sobre la base de nostre interès legítimo, consistent en fidelizar la nostres clientes haciéndoles arribar contenido del sector del va venir que pugui resultar del seu interès i, d'hagués modo, maximitzar les relacionis comerciales i assegurar la continuidad de la actividad de totes les empreses del grup. A aquest respecte, t'informem de que hem ponderado degudament els distints interessos en juego prepara asegurarnos de que aquest tratamiento de donats no vulnera els teus derechos i libertades. Si el deseas, pots contactar amb nosotros prepara sol·licitar una còpia de l'examen de ponderació realizado. Aquests donats seran conservados mentre tengas la condició de client el fins que ejerzas tu derecho d'oposició, el cual podràs hacer en qualsevol moment contactant amb nosotros. Prepara més informació sobre aquestes comunicaciones dels teus donats personales, lee el apartado “Comunicaciones de donats entre el grup empresarial Unideco”.

- Elaborar un perfil comercial básico amb els teus donats prepara personalitzar les comunicaciones comerciales que reps. En ell caso de que seas client de Codorníu, podrem personalitzar les comunicaciones comerciales que et enviemos. Prepara ello, realitzarem un perfil comercial únicamente amb els donats personales que hàgim recabado directament de ti: poble de residència, edad, sexe, històric de compres i visites registradas per totes les empreses del grup. Addicionalment, podrem usar donats extraídos de tu navegació mediante cookies el píxeles. Además, podrem segmentar a través de plataformes externes com Facebook, Google el Criteo d'acordo amb les seves pròpies condicionis d'ús i políticas de privacidad.

Est tratamiento estar basado en nostre interès legítimo, consistent en hacerte arribar publicidad únicamente sobre productes i servicis que poguessin interesarte. D'aquesta manera, mejoramos les posibilidades de fidelizar la nostres clientes evitant enviarles publicidad no deseada i, al mateix tiempo, facilitem que les relacionis comerciales i nostra actividad continúen. A aquest respecte, t'informem de que hem ponderado degudament els distints interessos en juego prepara asegurarnos de que aquest tratamiento de donats no vulnera els teus derechos i libertades. Si el deseas, pots contactar amb nosotros prepara sol·licitar una còpia de l'examen de ponderació realizado. No obstante l'anterior, només inclourem donats de tu navegació en tu perfil si prèviament ens has dado tu consentiment exprés. Aquests donats seran conservados mentre tengas la condició de client el fins que ejerzas tu derecho d'oposició el retirada del consentiment, el cual podràs hacer en qualsevol moment contactant amb nosotros.

- Crear noves audiències. En ell caso de que seas client de Codorníu, podrem transferir algun dels teus donats de contacte a plataformes externes (Criteo, Google el Facebook) prepara la búsqueda de potenciales clientes amb características similares a les teves. Aquesta comunicació de donats s'haurà según les pròpies condicionis i políticas de privacidad de les referides plataformes i mediante técnicas d'encriptació que asseguren la confidencialidad de la informació.

Est tratamiento estar basado en nostre interès legítimo, consistent en arribar a nous clientes que poguessin ser interesados en nostres productes. A aquest respecte, t'informem de que hem valorado degudament els distints interessos en juego prepara asegurarnos de que aquest tratamiento de donats no vulnera els teus derechos i libertades.

Si el deseas, pots contactar amb nosotros prepara sol·licitar informació sobre la valoració realitzada. Aquests donats seran conservados mentre tengas la condició de client el fins que ejerzas tu derecho d'oposició, el cual podràs hacer en qualsevol moment contactant amb nosotros.

· Finalidades publicitàries cuando no eres client de Codorníu, els dir, cuando no has adquirido el contratado algun de nostres productes el servicis.

- Remitirte comunicaciones comerciales per mitjos electrónicos apropa de productes i servicis vinícolas i enoturismo ofrecidos per nosotros, per les marques que comercializamos i per altres empreses vinícolas del grup Unideco. Cuando no eres client de Codorníu, només amb tu consentiment podrem hacerte arribar comunicaciones comerciales per mitjos electrónicos apropa de productes i servicis vinícolas i enoturismo (visites i actividades de ocio en bodegas i viñas) ofrecidos per nosotros, per les marques que comercializamos i per les empreses vinícolas del grup Unideco.

En aquest cas, la base legitimadora del tratamiento serà tu consentiment, ell cual podràs retirar en qualsevol moment.

Els donats recabados prepara aquesta finalidad seran conservados mentre no retiris tu consentiment, el cual podràs hacer en qualsevol moment contactant amb nosotros el dándote de baja de nostra newsletter desde qualsevol de les comunicaciones que rebis.

- Comunicar els teus donats personales l'empreses vinícolas del grup Unideco prepara que et envíen comunicaciones comerciales electrónicas apropa dels seus productes i servicis vinícolas i enoturismo. Si no eres client de Codorníu, només si tenim tu consentiment podrem comunicar els teus donats personales a les distintes empreses que componen el grup empresarial Unideco, en ell cual ser integrado Codorníu Totes les empreses del grup Unideco pertanyen sector vinícola i la única finalidad de la comunicació de donats serà hacerte arribar comunicaciones comerciales electrónicas apropa dels seus productes i servicis vinícolas i enoturismo (visites i actividades de ocio en bodegas i viñas). En aquest cas, la base legitimadora del tratamiento serà tu consentiment, ell cual podràs retirar en qualsevol moment. Aquests donats seran conservados mentre no retiris tu consentiment, el cual podràs hacer en qualsevol moment contactant amb nosotros. Prepara més informació sobre les comunicaciones dels teus donats personales, lee el apartado “Comunicaciones de donats entre el grup empresarial Unideco”.

Elaborar un perfil comercial básico amb els teus donats prepara personalitzar les comunicaciones comerciales que reps. Podrem personalitzar les comunicaciones comerciales que et enviemos. Prepara ello, realitzarem un perfil amb donats extraídos de tu navegació mediante cookies el píxeles. Además, podrem segmentar a través de plataformes externes com Facebook, Google el Criteo d'acordo amb les seves pròpies condicionis d'ús i políticas de privacidad.

Est tratamiento estar basado en nostre interès legítimo, consistent en hacerte arribar publicidad únicamente sobre productes i servicis que poguessin interesarte. D'aquesta manera, mejoramos les posibilidades de fidelizar la nostres usuaris evitant enviarles publicidad no deseada i, al mateix tiempo, facilitem que les relacionis comerciales i nostra actividad continúen. A aquest respecte, t'informem de que hem ponderado degudament els distints interessos en juego prepara asegurarnos de que aquest tratamiento de donats no vulnera els teus derechos i libertades. Si el deseas, pots contactar amb nosotros prepara sol·licitar una còpia de l'examen de ponderació realizado.

No obstante l'anterior, només inclourem donats de tu navegació en tu perfil si prèviament ens has dado tu consentiment exprés.

Aquests donats seran conservados mentre tengas la condició de client el fins que ejerzas tu derecho d'oposició el retirada del consentiment, el cual podràs hacer en qualsevol moment contactant amb nosotros.

 

4. Origen i destinatarios dels donats

· Comunicaciones dels teus donats entre el grup empresarial Unideco. En Codorníu S.La. formem parteix del grup empresarial Unideco, integrado per les empreses del sector vinícola que especifiquem aquí. En aquest contexto, podem rebre donats personales dels clientes d'altres empreses del grup i, d'igual modo, podem comunicar donats personales de nostres clientes a dichas empreses. La finalidad d'est flujo d'informació ets facilitar les relacionis comerciales i operatives del grup empresarial i ofrecerte productes i servicis relacionados amb el sector vinícola. Si no eres client, només compartirem els teus donats si ens has dado tu consentiment exprés.

Prepara més informació, consulta ell apartado “Comunicar els teus donats personales l'empreses del grup Unideco prepara que et envíen comunicaciones comerciales” aquí si eres client i aquí si no eres client.

· Comunicació dels teus donats l'empreses encarregades del tratamiento. T'informem de que, en cas de que tinguem algun tipo de relació contigo (perquè eres client, perquè t'has subscrit la nostra newsletter el perquè ens has enviado una consulta), podrem comunicar els teus donats personales a terceras empreses proveedoras de servicis que ens donen suporti a l'hora de desenvolupar nostra actividad. Aquestes empreses són nostres encarregades del tratamiento i amb elles tenim subscrits els oportuns contractes que garantizan que els teus donats seran tratados en todo moment de conformidad amb el establecido en aquesta política de privacidad i en la normativa aplicable. En particular, tenim subscrits contractes d'encarrego de tratamiento amb entidades que ens prestan els següent servicis:

  • Manteniment informático.
  • Ofimática, cloud, correo electrónico
  • Gestión de recursos empresariales
  • Realització d'accionis comerciales.
  • Asesoría en matèria de protecció de donats.
  • Transporti de paquetería.
  • Plataformes i redes sociales.

T'informem de que, com consecuencia del servici prestado per determinados proveedores, els teus donats personales podrien ser transferidos fora de l'Espai Económico Europeu. En particular, ho uso de herramientas de gestión i cloud proveïdes per Microsoft, Google el SAP podria suponer que els teus donats sean parcialment transferidos a EUA. En esos casos, tota transferència internacional de donats sucederá d'acordo amb el RGPD i, en particular, mediante la firma de cláusulas tipo el normes corporatives vinculants que els proveedores tengan implementades, así com amb l'adopció d'amidades adicionales según recomendaciones del Comitè Europeu de Protecció de Donats.

· Comunicació dels teus donats per obligació legal. En cas d'obligació legal, deurem comunicar els teus donats a autoridades, administraciones, tribunales el juzgados d'acordo amb les llegeixes que resultin d'aplicació.

 

5. Derechos en matèria de protecció de donats

T'informem de que tens derecho a ejercer ante nosotros i en qualsevol moment els teus derechos en matèria de protecció de donats. Prepara ello, deuràs escribirnos un correo electrónico la cuentanos@Codorníu.com. En tu escrit, deuràs indicarnos tu nomeni, apellidos i el derecho que deseas ejercer. En cas de que tinguem dubtes apropa de tu identidad, deurem solicitarte informació addicional prepara asegurarnos de que tens legitimidad prepara ejercer el derecho. En particular, t'informem de que tens derecho a ejercer els següent derechos de manera gratuïta, sempre i cuando no es tracti de solicitudes injustificadamente repetitives:

· Accés. Tens derecho a saber què donats tractem sobre ti, prepara què finalidades, de dónde procedeixen, a volen han sido comunicados el durante quant tiempo es conserven.

· Rectificació. Tens derecho a sol·licitar que els teus donats sean corregidos de nostres fitxers cuando hagin quedado obsolets el no hagin sido correctament incorporados. Per ejemplo, si canvies de direcció postal, podràs demanar que modifiquem la informació que consta en nostres bases de donats.

· Supressió. Tens derecho a sol·licitar que esborrem la totalidad dels donats personales que conservem sobre ti. No podrem satisfacer tu solicitud si devem seguir tractant els teus donats prepara ejecutar la relació contractual que ens uneix. Per ejemplo, si existeixen deudas pendent el si aún no t'hem entregado tu pedido. Tampoc podrem suprimir els teus donats cuando deguem conservarlos per imperatiu legal, per ejemplo, en ell caso de facturas. En cas de que no concorrin les circumstàncies anteriores i, per tant, deguem satisfacer tu derecho de supressió, els teus donats passaran a ser bloqueados d'acordo amb la normativa sobre protecció de donats ante el possible ejercicio d'accionis legales. Transcurrido el termini de 3 anys de prescripció d'accionis legales, els teus donats seran totalment destruidos.

· Limitació. Podràs sol·licitar la limitació del tratamiento dels teus donats cuando impugnes la exactitud dels donats; cuando ell tratamiento sea ilícito, però et opongas a la supressió; cuando ja no sean necessaris prepara la finalidad prepara la que es recabaron, però tu els necessitis prepara la formulació, ejercicio el defensa de reclamaciones; i cuando et opongas al tratamiento i degui verificarse si preval nostre interès legítimo.

· Oposició. Podràs oponerte en qualsevol moment al fet que vam tractar els teus donats cuando el tratamiento suceda sobre la base de nostre interès legítimo, incloent el envío de comunicaciones comerciales i l'elaboració de perfilis. N'hagués cas, dejaremos d'utilitzar els teus donats prepara esas finalidades. No obstante, podrem rechazar tu derecho d'oposició si necessitem els donats prepara la formulació, ejercicio el defensa de reclamaciones.

· Portabilidad. Tens derecho a rebre els donats personales que et incumben en un format estructurado, d'ús comú i lectura mecánica prepara transmitirlos a altre responsable del tratamiento. Est derecho podràs ejercerlo cuando ell tratamiento estigui basado en tu consentiment l'en la ejecución contractual. · Retirada del consentiment. Tens derecho a retirar lliurement i en qualsevol moment tu consentiment cuando esa fora la base legal per la que fóssim tractant els teus donats.

T'informem de que, además, tens derecho a presentar una reclamació relativa al tratamiento dels teus donats personales ante la Agencia Espanyola de Protecció de Donats.

 

 

 

BENVINGUT A

logo

T'atreveixes a viure una vida que vulguis celebrar?

En prémer el botó acceptes la nostra política de privadesa. Has de confirmar que compleixes els requisits que estableix la llei al teu país. Aquesta pàgina exposa dades sobre la responsabilitat davant del consum Wine in moderation.